Maak 'n Betaling

Teken in om jou maandelikse intekengeld te betaal teen die huidige tarief wat op hierdie webwerf gelys word (tans R1500 per kind per maand). Neem asseblief kennis - dit is 'n intekening en die bedrag sal elke maand op die herdenking van jou eerste betaling van jou bankrekening of bankkaart afgetrek word.
Kopiereg © Virtuele Tuis Skool (Edms) Bpk 2021-2024. Alle Regte Voorbehou.